Nabídka služeb

Ordinace poskytuje tyto služby

=

zdravotní péče v oborech: všeobecné praktické lékařství pro dospělé, vnitřní lékařství

=

diagnostická, léčebná a preventivní péče

=

EKG vyšetření

=

CRP vyšetření pro zjištění akutního zánětu

=

stanovení hodnoty INR z kapky krve (rychlá kontrola při léčbě Warfarinem)

=

24hodinové monitorování krevního tlaku (tlakový holter)

=

předoperační vyšetření

=

preventivní a dispenzární prohlídky

=

preventivní vyhledávání rizik civilizačních nemocí a nádorových nemocí

=

vyšetření na přítomnost krve ve stolici (OK TEST)

=

okamžité vyšetření cukru v krvi, orientační vyšetření moči

=

očkování

=

vyšetření řidičů motorových vozidel

=

vyšetření pro držitele zbrojního průkazu

=

pracovnělékařské služby (závodní preventivní péče)

=

zdravotní prohlídky na žádost pacienta (vyšetření pro potřeby OSSZ a ÚP, vyšetření pro lázeňskou léčbu apod.)

Spolupracujeme s těmito zdravotními pojišťovnami:

v oboru praktické lékařství:

=

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

=

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR

=

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

=

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

=

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

=

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

=

Revírní bratrská pokladna

v oboru interní lékařství:

=

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR

=

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

=

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

=

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

=

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

=

Revírní bratrská pokladna

Skip to content