Formuláře ke stažení

Obecná žádost o posouzení zdravotní způsobilosti: je možno použít před nástupem ke studiu, pro účely zájmových činností, letní tábory a pod.

Zbrojní průkaz – prohlášení žadatele: formulář je vhodné vyplnit před příchodem žadatele k posouzení zdravotní způsobilosti k držení střelné zbraně

Řízení motorových vozidel:  formuláře je vhodné vyplnit před příchodem žadatele k posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Čestné prohlášení – alkohol-drogy

GDPR – informace pro pacienty o zpracování osobních údajů

Skip to content